W grudniu zakończyliśmy prace nad stroną www Magnolia Stowarzyszenie. Stowarzyszenie Magnolia powstało, aby pomagać ludziom w budowaniu społeczeństwa wrażliwego, świadomego i zdrowego z poszanowaniem środowiska naturalnego. Magnolia działa, aby osiągnąć sprawiedliwość społeczną, pomagając realizować marzenia i rozwijać pasje, jednocześnie dbając o zdrowie i środowisko. Zapraszamy do zapoznania się ze stroną Stowarzyszenia oraz do wstąpienia w jego szeregi lub aktywnego wsparcia ich działalności.