ITM.expert zabbix

Zabbix to otwarte narzędzie do monitorowania dla różnych komponentów IT, w tym sieci, serwerów, maszyn wirtualnych (VM) i usług w chmurze. Zabbix dostarcza dane monitorowania, m.in. wykorzystanie sieci, obciążenie procesora czy zużycie przestrzeni dyskowej. Konfiguracja monitorowania Zabbix może być wykonana przy użyciu szablonów opartych na XML, które zawierają elementy do monitorowania. Oprogramowanie monitoruje operacje na systemach Linux, HP-UX, Mac OS X, Solaris oraz Windows. Monitorowanie systemu Windows jest jednak możliwe tylko za pośrednictwem agentów.  Nasze usługi informatyczne zawierają m.in. wdrożenie Zabbixa.

Zabbix oferuje ogromny zbiór metod monitorowania

Jedną z funkcjonalności Zabbixa jest powiadamianie o problemach. Poza wyświetlaniem problemów na dashboardzie możliwe jest także wysyłanie powiadomień mailem, a także smsów z podłączonego do serwera modemu. Niestety nie zawsze mamy do dyspozycji modem czy kartę sim. Wówczas możemy do wysyłki sms wykorzystać komercyjną usługę. W tym przypadku wykorzystaliśmy ofertę firmy SMSAPI ponieważ klient, dla którego realizowaliśmy tą funkcjonalność posiada tam wykupione konto.

SMSAPI udostępnia dla swoich klientów API, biblioteki i gotowe przykłady do wykorzystania we własnych projektach.

Powiadomienia SMS są ciągle wykorzystywane

Aby umożliwić Zabbix’owi wysyłkę smsów przez SMSAPI należy utworzyć w ścieżce ze skryptami alertów

/usr/lib/zabbix/alertscripts plik o nazwie smsapi.sh

Zawartość pliku jest bardzo skromna i zawiera tylko niezbędne minimum:

#!/bin/bash
#Created by ITM.expert
to=$1
text=$2
wget --post-data="username=$SMSAPIUSERNAME&password=$SMSAPIPASSWORD&from=Info&to=$to&message=$text" -o /dev/null --no-check-certificate https://api.smsapi.pl/sms.do
exit 0

Tak przygotowanemu plikowi należy przypisać prawa 0755.

Teraz logujemy się do Zabbixa i przechodzimy do sekcji Administration > Media types gdzie tworzymy nowy Media type jak na poniższym screenie.

ITM.expert Zabbix media type smsapi

Zabbix – tworzenie Media type dla SMSAPI

W kolejnym kroku musimy przejść do sekcji Administration > Users i edytując użytkownika dodać mu w zakładce Media nowy typ SMSAPI oraz podać numer telefonu na który mają być wysyłane smsy, w formacie jak na screenie:

ITM.expert Zabbix user smsapi

Zabbix – dodawanie numeru w edycji użytkownika

Musimy jeszcze wskazać Zabbix’owi kiedy i jakie powiadomienia ma nam wysyłać SMSem. Do tego celu służy nam sekcja Configuration > Actions. To tutaj definiujemy jakie operacje mają być wykonane przy określonych warunkach. Możemy w tym celu wykorzystać triggery, hosty, grupy czy aplikacje. Szczegółowy opis znajdziemy w dokumentacji Zabbix.

A tak wygląda powiadomienie SMS otrzymane na telefon

ITM.expert Zabbix SMS

Zabbix SMS

Jeżeli jesteś zainteresowany monitorowaniem infrastruktury IT – zapraszamy także do kontaktu. Przygotujemy ofertę na wdrożenie Zabbix lub Zabbix + Grafana.